Må ta kostnadsgrep i Bypakke Nord-Jæren

Ny regning på kostnader viser at viss vi ikke tar grep, blir Bypakke Nord-Jæren 4,7 milliarder dyrere enn planlagt.

- Bypakken har en ramme på 32,1 milliarder kroner. Summerer vi kostnadstallene vi har kommet frem til i dag, blir resultatet vesentlig høyere enn det, sier sekretariatsleder for Bypakken, Stine Haave Åsland. Hun understreker likevel at det er mulig å få til.

Fire prosjekter blir dyrere

Etter kostnadsgjennomgangen har fire prosjekter blitt dyrere: Bussveien, E39 Hove-Ålgård, Tverrforbindelsen, og Krysstiltak E39/rv. 44 Stangeland.

- Årsaken til at de blir dyrere er i hovedsak at planleggingen har kommet lengre, slik at vi har sikrere kostnadstall. Hvis det er noe vi bør være ydmyke om, så er det nok at vi burde signalisert enda tydeligere hvor stor usikkerheten var da Bypakken startet opp, sier fungerende regionvegsjef i Statens vegvesen, Tone Oppedal. Hun er spent på signalene fra styringsgruppa på torsdag.
- Da får vi en pekepinn på hvor politikerne mener vi må se for å kutte kostnader.

Etter siste gjennomgang har flere prosjekt også lavere pris: Transportkorridor vest, en tredel av bussvei-strekningene og bomstasjonene.

Orientering til pressen

Årsaken til gjennomgang akkurat nå er at Styringsgruppa for Bypakke Nord-Jæren har ønsket en slik oversikt til styringsgruppemøtet, 8. mars. Tirsdag ble sakspapirene sendt til ordførerne i de fire kommunene som er med i pakken, og samme dag orienterte sekretariatet journalister om kostnadene. Sekretariatslederen hadde med seg fungerende regionveisjef i Statens vegvesen, Tone Oppedal og samferdselsjef i Rogaland fylkeskommune, Gottfried Heinzerling. De to orienterte om prosjektene i pakken som de har ansvar for.

- Bussveien er et komplisert prosjekt som aldri har vært planlagt og bygd i Norge før. For oss er det viktig å vise politikerne at de har et handlingsrom. Vi kan gjøre endringer slik at vi fremdeles får en god bussvei på de strekningene den er planlagt, sier samferdselsjef Heinzerling.

Det er Statens vegvesen som planlegger og skal bygge de prosjektene som ligger i pakken, og det er Rogaland fylkeskommune som er eier av prosjektet Bussveien.

Får det til

- Mange er naturlig nok opptatt av kostnadene i Bypakken, og redde for at de nå må betale mer bompenger. For oss er det viktig å få frem at vi ikke har startet bygging for pengene som ligger i Bypakken. At styringsgruppa har bedt om en kostnadsoversikt er slik det skal fungere: vi ser at vi ligger over rammen, og nå må vi se på hvordan vi kan kutte kostnader, slik at vi holder oss innen rammen som er gitt. Vi har sterk tro på at vi skal få til nettopp det, forklarer Åsland.

IMG_0645 - Klikk for stort bilde