Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Klikk for stort bildeMattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere dem ved funn av sjuke eller døde fugler.  

Fugleinfluensa påvist i Norge

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. 

Disse artene bør du melde fra til Mattilsynet om:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på telefon  22 40 00 00. 

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Registrering av hobbyfjørfe

Fjørfeavl omfatter avl og oppdrett av husfugler og omsetning av produktene fra dem (kjøtt, egg og fjær).Hvis du har hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.

Mer informasjon

På Mattilsynets nettsider finner du mer informasjon om fugleinfluensa.