Meråpent bibliotek i Sola

Nå kan du bruke biblioteket mellom klokken 07.00 og 23.00 hver dag, hele året.

Bruk biblioteket når det passer deg best

Meråpent bibliotek er et tilbud i tillegg til de betjente åpningstidene. Når biblioteket er meråpent kan du gjøre nesten akkurat det samme som om du ville gjort ellers. Du vil ikke få hjelp av betjeningen, men du kan for eksempel låne og levere bøker, jobbe alene eller sammen med andre, lese og kose deg, spille spill, bruke publikums PCer og ta utskrifter.

– Biblioteket har blitt en moderne og inkluderende møteplass for mennesker i alle aldre, og nå får vi en ny og spennende måte og bruke biblioteket på, sier biblioteksjef i Sola, Sylvi Moland Johansen. 

– Et meråpent bibliotek vil komme til glede og nytte for enda flere innbyggere, og har vist seg å være en kjempesuksess andre steder. Det tror jeg det blir i Sola også. Dette er gledelig for biblioteket vårt og alle som bruker det.

Meråpent er et tilbud som tas i bruk på Sola bibliotek i første omgang. Vi håper å få til meråpent bibliotek på Tananger også, og behovet er spilt inn til høstens budsjettbehandling, sier Johansen.

Slik kommer du i gang med tjenesten Meråpent

Alle over 15 år kan få tilgang til meråpent bibliotek ved å skrive en kontrakt med biblioteket. Er du mellom 15 og 17 år må kontrakten signeres av foresatte. Kontrakten signeres ved oppmøte i betjent åpningstid. Det er mulig å signere kontrakt fra og med mandag 20. juni.

Slik låser du deg inn på biblioteket

Det er enkelt å låse seg inn på biblioteket i meråpent-tiden. Alt du trenger å gjøre er å skanne bibliotekkortet ditt og slå inn PIN-kode på kortleseren ved bibliotekets inngangsdør.

Et tillitsbasert tilbud

Et meråpent bibliotek er bygget på tillit mellom alle som bruker det. – Biblioteket er et offentlig rom der alle har et felles ansvar. Vi ønsker at innbyggerne tar enda mer eierskap til biblioteket og bruker det som et ekstra fellesrom, sier Johansen.

Velkommen til