Militærøvelse

8-11. april vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre militærøvelse i kommunene Sola, Randaberg, Sandnes, Gjesdal og Strand.

militærøvelse2 - Klikk for stort bilde Rundt 700 soldater deltar på øvelsen som blir den største for Rogaland i år. Det betyr at befolkningen i regionen vil merke øvelsen på flere måter. Blant annet vil man se militær aktivitet langs veien.

- Mange vil nå være borte fra jobb. Det er lærere, rørleggere, næringsledere, mødre og fedre som nå tar på seg uniformen for å gå inni krigerrollen, sier oberst Bjørn Arild Siljebråten, sjef for HV-08.

Heimevernsoldatene skal øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse. 

militærøvelse1 - Klikk for stort bilde