Nå er det på tide å klippe hekken


Klikk for stort bildeHekker, busker og trær på eiendommen din må ikke vokse ut i fortau og vei.

Spesielt før skolestart er det viktig at du du klipper vegetasjon som kan kan hindre sikten for bilister og fotgjengere.  

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Hekker, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn en halv meter.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
  • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader. Hageavfallet kan du kvitte deg av med gratis.
  • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Her finner du mer informasjon.