Nå kan du dele opp fakturaen du får for kommunale gebyrer i månedlige betalinger

Fra og med januar 2022 kan du velge om du vil betale regningen for vann, avløp og renovasjon 2 eller 12 ganger i året.   

Har du eiendom kjenner du nok godt til kommunale gebyr for vann, avløp og renovasjon, som har betalingsfrist i mars og i september hvert år.

- Månedlige betalinger gir folk en større fleksibilitet til hvordan de ønsker å betale regningen for vann, avløp og renovasjon. De kommunale gebyrene kan oppfattes som høye når de kommer slik de gjør i dag. Derfor kan det være en ide og se på om det er bedre å betale litt hver måned i stedet for to større summer, to ganger i året, sier Pål Aune, kommunalteknisk sjef i Sola kommune.

Du må aktivt gå inn og velge 12 betalinger. Hvis ikke får du faktura 2 ganger i året, som tidligere. Du endrer selv via Min side på Sola kommunes nettsider. Denne veilederen viser, (PDF, 2 MB) skritt for skritt, hvordan du går fram for å velge månedlige betalinger. Trenger du hjelp til å endre dette selv, kan du ringe til oss.

Ønsker du månedlige fakturaer fra januar 2022, registrerer du dette selv innen 10. desember 2021. Da får du første faktura med betalingsfrist 20. januar.

Endrer du midt i året kan det ta noe tid før du får den månedlige fakturaen, fordi du allerede er blitt fakturert for et halvt år.