Nå kan du si din mening om kommuneplanen

Politikerne behandlet forslag til ny kommuneplan 16. juni. Den ligger ute til høring fram til 25. september. Vi vil høre din mening.

Dokumentene til kommuneplanen som nå ligger ute på høring er:

 

Si din mening om samfunnsdelen

Si din mening om hvordan vi vil bruker arealene våre 

På denne siden ser du hva du bør ha med i et forslag om ny bruk av arealer. 

– Vi vil at Sola skal være et godt sted å vokse opp og leve hele livet. Kommuneplanen er overordnet og skal gjenspeile hva vi vil og hvordan vi skal arbeide for å nå målene, sier Knut Underbakke, kommunedirektør i Sola kommune.

Retning og mål

I kommuneplanen finner du fire mål:

  • I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse
  • I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn
  • I Sola gir solid økonomi oss handlekraft
  • I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

Målene skal vi nå gjennom å arbeide med fem innsatsområder. Disse er; sammen om fremtiden, like muligheter, gode tettsteder og bomiljø, sikkerhet i en usikker verden og fremtidens arbeidsplasser.

Planen krever mer samarbeid på tvers

Målene har fått hvert sitt kapittel der vi beskriver hvordan vi vil arbeide. Sammen med FNs bærekraftsmål utgjør disse fire målene grunnlaget for all planlegging i hele Sola kommune. For å oppnå den utviklingen vi ønsker for Sola må vi samarbeide mer på tvers og med flere enn vi gjør i dag. 

Bomiljø og grøntområder

Kommuneplanens arealdel viser hvilke arealer vi skal utvikle, bruke og verne over tid. Vi skal legge til rette for bærekraftige og kompakte tettsteder, gode bomiljø og næringsutvikling. I tillegg skal vi jobbe aktivt for å sikre biologisk mangfold. Sola sentrum, Tananger sentrum og boligområdene langs bussveien er prioriterte utbyggingsområder.

I dette kartet ser du forslaget til ny bruk av arealer i ny kommuneplan sammenlignet med kommuneplaneplanen som gjelder i dag.