Nå kan du søke om folkehelsemidler

Kommunen deler ut til sammen 240 000 kroner til folkehelsearbeid.
 

Folkehelsearbeid handler om å skape gode miljøer som fremmer befolkningenes helse, trivsel og livskvalitet. Kommunen lyser ut midlene i forbindelse med partnerskapsavtalen om folkehelse mellom Sola kommune og Rogaland fylkeskommune. Midlene som skal fordeles er på til sammen 240 000 kroner. 

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og grupper i Sola kommune kan søke om midler. Også kommunale virksomheter og tverrfaglige team kan søke. For kommunale søkere må prosjektet bidra til samskaping mellom innbyggere og kommunen, slik at innbyggernes ressurser tas i bruk.

Hva prioriteres ved tildeling av midler?

Sola kommune har fire satsingsområder i folkehelsearbeidet:

  • Utjevne sosiale helseforskjeller
  • Aktivitetsmangfold
  • Gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet
  • Aldersvennlig lokalsamfunn

Søknader om tilskudd som støtte​r opp om satsingsområdene vil blir prioritert ved tildeling av midler.

Kriterier

  • Prosjektene må kunne gjennomføres i 2022.
  • Du kan kun søke om midler til oppstart av prosjekt eller tiltak, ikke til driftsmidler.


Slik søker du

Søk om folkehelsemidler her

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fredag 26. november 2021. 

Kontaktperson

Har du spørsmål, kontakt Siri Nøttaasen Gabrielsen