Nå kan du søke om støtte fra kommunen til nærmiljøprosjekter

Et godt nærmiljø påvirker trivsel og trygghet.

Klikk for stort bilde 

Velforeninger, naboer eller andre frivillige lag og organisasjoner som holder til i Sola kan søke om midler.

Prosjekter eller tiltak som kan få støtte må bidra til å tilrettelegge for gode møteplasser, tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig. I tillegg synes vi er det spennende om prosjektet er nyskapende.

Hva skal søknaden inneholde?

  • En beskrivelse av prosjektet og plan for gjennomføring
  • Budsjett og finansieringsplan som også viser egen finansiering og/ eller dugnadsinnsats
  • Eventuell plan for drift og vedlikehold i ettertid

Slik søker dere
Send søknaden til epost@sola.kommune.no merket «søknad om prosjektstøtte» innen 06.10.2019.

Hva skjer når dere har søkt?
Dere hører fra oss innen en måned.