Nå kan reiselivsbedrifter søke korona-kompensasjonsmidler

Søknadsfristen er 19. november og søknadsskjema finner du her. 

 

Sola kommune er tildelt drøyt 5,4 millioner kroner  til kommunal kompensasjonsordning (4. tildeling) til lokale reiselivsvirksomheter som er særlig rammet av koronapandemien.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land i og utenfor EØS-området. 

Søknadsfrist er 19. november 2021.

Søknadsskjema

Næringsvirksomheter som kan søke: Drosje, turbil, overnatting, servering, reisebyrå.

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

  • Bedriften må være registrert i Sola kommune og ha vært skadelidende som følge av redusert turisttrafikk fra utlandet.
  • I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19-pandemien redegjøres og beskrives. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og etterprøves.
  • Redegjøre for annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften tilhører et konsern, må det oppgis hvor mye konsernet har mottatt totalt.  Tidligere tilskuddsbeløp vil sees i sammenheng ved en eventuell ny tildeling.
  • Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling.
  • Virksomheten må ha minst en ansatt.
  • Annen relevant dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging må beskrives.
  • Legg ved regnskap fra 2019 og 2020 samt regnskap så langt i år med bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av inntekter.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Iversen, mobil: 99 22 77 23,