Nå kan virksomheter relatert til flyplassen søke om næringsstøtte

Sola kommune lyser ut om lag 2,9 millioner kroner. Midlene skal deles ut til lokale virksomheter som er særlig økonomisk rammet av koronapandemien. 
 

Søknadsbeløp

Sola kommune er tildelt om lag 5,4 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Vi har utdelt midler i desember 2021, og gjenstående midler på omtrent 2,9 millioner kroner skal deles ut i januar 2022. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i kommunen, og flyplassrelaterte virksomheter er prioritert i denne runden. 


Hvem kan søke?

Næringsvirksomheter der ansatte jobber med:

 • reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
 • lufttransport med gods
 • lagring og andre tjenester tilknyttet luftfart
 • utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
 • utleie og leasing av lufttransportmateriell


Slik søker du
 

Her kan du søke om næringsstøtte. 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. januar 2022.


Kriterier

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne dokumentere følgende:

 • Bedriften må ha virksomhet i Sola kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien.
   
 • I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19- pandemien redegjøres og beskrives. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.
   
 • Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten for perioden
  01.03.2020 – 31.12.2020 + 01.01.2021 – 31.12.2021 målt opp mot tilsvarende periode i 2019.
   
 • Det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19 kommer må oppgis.
   
 • Legg ved et oppsett av bedriftens omsetning fra 2019, 2020 og 2021. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av omsetning. Dette skal være signert.
   
 • Dersom bedriften er en del av et konsern, må samlet støtte til hele konsernet oppgis. Videre må det oppgis hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon) for å unngå dobbel kompensasjon.


Tildeling

Midlene deles ut i januar 2022. Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling.

Tilskuddet gis under regelverket for offentlig støtte:
Nasjonalt notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Veileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) H-2496


Kontaktperson

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Iversen. 
E-post: ingrid.iversen@sola.kommune.no
Mobil: 992 27 723