Nå må du melde inn arrangementet ditt til kommunen

Meldeplikt ved arrangementer med 10 eller flere deltakere.

Klikk for stort bilde 

Denne teksten er oppdatert 30. desember. Nå skal du også melde inn arrangementer med over 10 deltakere.

Det er meldeplikt for arrangører som planlegger arrangementer med 10 eller flere deltakere. For eksempel kan dette være en konsert eller en religiøs samling. Arrangementet skal meldes inn senest 5 dager før oppstart.

Arrangementer med 5-9 deltakere som ikke skjer i private hjem kan også meldes inn. For eksempel kan dette være en bursdagsfest eller fotballkamp. Innmelding av denne type arrangement er frivilling.  

Her kan du melde inn arrangementet ditt

Hvorfor skal jeg melde inn arrangementet?

Ved en eventuell smittesituasjon vil en oversikt over arrangementer som skjer i Sola bidra til at kommunen kommer raskere i mål med smittesporingsarbeidet. Hvis det er behov for råd fra kommuneoverlegen vil opplysningene på innsendt skjema danne grunnlaget for vurdering og råd som gis. Vi ønsker også å vite at du har satt deg inn i gjeldene smittevernregler for arrangementer. Som arrangør har du ansvaret for at disse retningslinjene blir fulgt. 

Tilsyn på arrangementer

Kommunen kan komme på meldte og uanmeldte tilsyn ved ulike arrangementer i kommunen, med fokus på smittevernfaglig forsvarlighet.

Fokusområder på tilsyn vil være å fremvise utarbeidede rutiner, kontrollering av registrering av gjester, kontroll av avstand mellom gjestene og tilgang på håndsprit/håndvask.

Gjeldende regler for arrangementer

På helseinstituttets nettsider (FHI) finner du gjeldende regler for arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at retningslinjene følges. Her finner du også sjekklister du kan bruke for å ivareta smittevern.

Har du korona-relaterte spørsmål knyttet til arrangementer, samlinger og aktiviteter?

Ta kontakt med kulturrådgiver i Sola kommune, Henrik Emil Greve eller kultursjef Morten E. Hansen.