Næringsfond

Sola kommune har opprettet Næringsfond. Disponering av fondsmidlene skal gå til tiltak og aktiviteter som fremmer utvikling. 

Søknader vil bli behandlet to ganger i året. For 2017 er datoene 4. april og 3. oktober.

 Fondet skal

 • fremme og arbeide for at Sola kommune er en attraktiv kommune for etablering
 • støtte opp om og bidra aktivt i arenaer som bidrar til etablering, innovasjon og vekst.
 • bidra til at Sola er en attraktiv vertskapskommune
 • skape nye og bevare eksisterende arbeidsplasser
 • bidra til innovasjon i offentlige tjenester (bl.a. digitalisering)
 • bidra i Triple Helix-programmer (offentlig, privat og akademia)
 • bidra til eierforhold og aktiv deltakelse i selskap/organisasjoner som fremmer en bestemt næring

Tildeling av midler skal være i henhold til et eller flere av de ovennevnte punktene. I søknadene skal følgende kriterier beskrives:

 1. Prosjekt/idébeskrivelse
 2. Budsjett
 3. Beskrivelse av deltakere
 4. Delmål og hovedmål med prosjektet
 5. Forventet verdiskaping

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no 

Næringsfond - Klikk for stort bilde