Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Søknad om støtte for 2018

Tilskuddet skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Søknadsfrist 8. desember 2017.

Mer informasjon og søknadskjema her

Barn - Klikk for stort bilde