Nord-Jæren til trinn 3 i gjenåpningsplanen

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg opphever de lokale forskriftene og går over til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen fra og med midnatt torsdag 15. juli.

Klikk for stort bilde  

 

Det ble klart etter at ordførerne Kari Nessa Nordtun, Siv-Len Strandskog, Jarle Bø og Stanley Wirak gjorde en ny vurdering av de lokale reglene torsdag 15. juli.

- Alle de fire kommunene har kontroll på smitten. Utviklingen går rette veien, med synkende smittetall og færre med ukjent smittevei. Det gir god kapasitet på testing og smittesporing, noe som igjen gjør det mulig å begrense smittespredning på en god måte, sier ordførerne i en felles uttalelse.

De understreker at smittebildet må overvåkes nøye dag for dag, og at tiltak kan bli gjeninnført dersom det skulle være nødvendig.

Det vil fortsatt være økt kontroll med etterlevelse av smittevernreglene på serveringssteder, og økt bruk av kommuneoverlegens/helsesjefens hastefullmakt – i samråd med ordfører - til å stenge virksomheter som bryter smittevernreglene.

- Alle må følge smittevernreglene

Ordførerne har følgende oppfordring til sommerglade innbyggere i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg:

- Pass på deg selv, dine venner, din familie og alle andre du møter på din vei. Det gjør du gjennom å følge de grunnleggende smitteverntiltakene: Hold deg hjemme hvis du er syk, ha lav terskel for å teste deg – selv ved de minste symptomer og hold avstand. Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig dette fortsatt er, sier ordførerne.

De oppfordrer folk til å registrere seg for vaksinetime med en gang de mottar SMS. Du kan også registrere deg på din kommunes hjemmeside.

Se hvilke regler som gjelder for trinn 3 i gjenåpningsplanen.