Oppdaterte råd om besøk på sykehjem

Meteren gjelder ikke lenger og vi kan være sammen på samme måte som før koronapandemien.
 

Tom Laab, virksomhetsleder for sykehjemmene i Sola kommune, er veldig opptatt av gode smittevernrutiner og jobber for at sykehjemmene skal unngå smitte også i tiden som kommer. – Vi er veldig opptatt av at alle beboerne skal ha det trygt og godt hos oss. Derfor vil vi at besøkende vasker hendene og holder avstand også framover, på alle sykehjem i kommunen, sier Tom Laab.

Han oppfordrer alle som skal på besøk til et sykehjem om å:

  • ha god hoste- og håndhygiene.
  • vaske eller sprite hendene før og etter besøket.
  • tilstrebe å holde minst 1 meter avstand.
  • gjennomføre besøk på beboers rom eller i god avstand til andre i fellesarealene.
  • gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet.
  • utsette besøket hvis du har luftveissymptomer.
  • Ikke besøke sykehjemmet dersom du, i løpet av de siste 10 dagene, har vært i områder eller situasjoner med større smitteutbrudd.

– Vi oppfordrer også uvaksinerte til å bruke munnbind. Dette gjelder likevel ikke besøkende til kritisk syke eller døende pasienter, barn under 12 år eller de som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker, utdyper Laab.

Sola kommune har, i likhet med alle kommuner i landet, fått hovedansvaret for å iverksette tiltak og forskrifter dersom smittesituasjonen tilsier dette.  

Dette betyr normal situasjon med økt beredskap (regjeringen.no)