Øver på å levere nødvann til innbyggere

Vann helles fra en flaske til et glass - Klikk for stort bilde

Torsdag 24. november øver vi i kommunen på å sette opp en nødvannspost.

Øvelsen skjer ved p-plass Einervegen/Bregnevegen i Tananger, rett ved Tananger ungdomsskole, og pågår mellom ca kl. 09.00 til ca kl. 11.30. 

En nødvannspost er et sted der innbyggere kan hente vann hvis det oppstår svikt i vannforsyningen over lengre tid. 

Under øvelsen etablerer kommunen en nødvannspost, og området vil bli skiltet som nødvannspunkt. I perioden øvelsen varer vil det bli tilkjørt en del beredskapsmateriell til området. Ved lossing og lasting av utstyr, kan det oppstå trafikale problemer i området. Når nødvannsposten er etablert skal vi blant annet etterfylle med vann fra tankbil.

– Vi har revidert beredskapsplanen for vann i år. Dette innebærer også at vi har gått gjennom rutinene for utlevering av nødvann, som vi nå vil øve på, sier Pål Aune, kommunalteknisk sjef i Sola kommune.

Det er kommunalteknikk som har ansvar for å levere ut nødvann i kommunen.