Øyvor Sønstabø blir ny kommunalsjef

Øyvor Sønstabø (1973) har takket ja til å bli kommunalsjef for levekår i Sola kommune.

 

Sønstabø kommer fra en tilsvarende stilling i Bjerkreim kommune. Hun er utdannet sykepleier, har etter- og videreutdanning i kreftsykepleie og master i samhandling innen helse- og sosiale tjenester. I tillegg har hun et masterprogram i helseledelse, som er en nasjonal utdanning i primærhelsetjeneste.

Øyvor startet yrkeskarrieren ved Universitetssjukehuset i Stavanger og har variert og allsidig erfaring som sykepleier og universitetslærer ved Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring som klinisk medarbeider ved Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Bergen og hatt ulike stillinger i Bjerkreim kommune, der hun i dag er kommunalsjef.

– Jeg er ydmyk for oppgaven og gleder meg veldig til å bli kjent med de ansatte og videreutvikle tjenestene sammen med dem, sier Øyvor Sønstabø.

Kommunedirektør Knut Underbakke er fornøyd med at Øyvor Sønstabø har takket ja til stillingen.

– I Øyvor får vi en fremoverlent og innovativ leder med bred erfaring fra det viktige tjenesteområdet hun skal lede. Øyvor er en lagspiller som vil jobbe i team. Hun er opptatt av god økonomistyring og at vi ser nye og forbedrede måter å arbeide på.

– Vi har vært på jakt etter en kommunalsjef som engasjerer medarbeiderne sine og som er opptatt av godt samspill med ansatte, innbyggere og politikere. Her skiller Sønstabø seg ut. Hun er tydelig på at en del av moderniseringen av kommunen handler om at vi blir flinkere til å lytte til og involvere innbyggerne, sier Underbakke.

Vi gleder oss til Øyvor er på plass i Sola kommune.