Pakkeforløp for psykiatri og rus

Klikk for stort bilde Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Pakkeforløp tilpasses etter ønsker og behov
Det er et mål å øke brukermedvirkning og –tilfredshet, unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. I tillegg til at det vi skal ha et likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Tre pakkeforløp lanseres 1. januar
De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kontakt i Sola kommune
I Sola kommune kan Tjeneste- og koordineringskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.  Tlf alle hverdager: 51 65 35 50.