Plasten i resten

Fra 1. januar 2019 skal plast kastes i grå/sort dunk sammen med restavfallet.


 

Hvorfor endres rutinene for plastavfall? 

Et nytt sorteringsanlegg på Forus skal ettersortere restavfall fra private husholdninger i Sola og en rekke andre kommuner i Rogaland. Dette er en mer miljøvennlig ordning som øker gjenvinningen av plast. I tillegg letter det innsamlingsarbeidet for kommunene. 

Også metall kan gå i restavfallet fra 1. januar hvis det er plass i dunken. I løpet av de første månedene i 2019 vil det komme inntil 45 nye plasser å levere glass. Da vil alle de nedgravde containerne som har hatt plastinnkast bli gjort om til glassmottak.

Hva må du gjøre? 

Du skal nå kaste plastavfall sammen med restavfallet. Dunken for restavfall og plast tømmes hver 14. dag - kommunen går med andre ord tilbake til lignende ordning som vi hadde fram til 2008. Du får ikke automatisk større søppeldunk fra kommunen selv om plast og restavfall nå skal kastes sammen. 

Skulle du likevel ønske en større søppeldunk, kan du bestille det her.

Her finner du tømmekalender for 2019 (denne får du også i posten). 
Her er en oversikt over miljøstasjoner i Sola.

Mer informasjon om den nye sorteringsordningen finner du på I.V.A.R. sine hjemmesider