Portforbudet for tamme fugler og jaktforbudet utvides

Det er igjen påvist fugleinfluensa i fjørfehold i Rogaland, denne gang i Sola. For å forebygge videre smittespredning gjelder flere restriksjoner i hele kommunen.
Bilde av en brun hane. - Klikk for stort bilde  

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i en verpehøns-besetning i Sola kommune. Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, tre høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Tiltakene

 • Det er innført vernesone (3 km) og overvåkingssone (10 km) rundt anleggene i Sola og Kleoo der smitte er påvist. I disse sonene gjelder flere restriksjoner. 
 • I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte, forbudt.
 • Innenfor sonene er det påbud om å holde alle tamme fugler innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Dette gjelder enten du har tre høner i hagen eller dersom du driver kommersielt fjørfehold.
 • I tillegg er det innført jaktforbud på fugler i sonene.

Områdene hvor det er innført soner med restriksjoner etter funn av fugleinfluensa. Her finner du kart hvor sonene er markert. Du kan sjekke om dyreholdet ditt ligger i sonene ved å skrive inn din egen adresse i forstørrelsesglasset oppe til venstre.

Alle disse tiltakene er innført for å forebygge videre smitte. Andre smitteforebyggende tiltak kan bli innført på kort varsel, alle oppfordres til å følge med på nettsidene til Mattilsynet.

I tillegg Følgende kommuner er definert som infisert sone: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

Kan fugler smitte mennesker med fugleinfluensa? Kan du mate ville fugler? Er det trygt å spise egg fra høner i hagen? Se spørsmål og svar om fugleinfluensa (mattilsynet.no)

Husk å registrere deg hos Mattilsynet dersom du har fugl (unntak for stuefugl, for eksempel undulat). Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen. Slik registrerer du hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

Døde, ville fugler

Ved funn av syke eller døde ville fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Dette gjelder først og fremst:

 • duer
 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadefugler
 • rovfugler
 • kråkefugler
 • småfugler (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Mattilsynet anbefaler at tamdue-eiere vaksinerer fuglene sine. Målet er å hindre smitte fra villduer til tamduer. For «stuefugl», for eksempel undulat, er det kun forbud mot utstillinger, markeder og konkurranser. Ta kontakt med Mattilsynet om du er i tvil om dine fugler er berørt. 

Høsten 2022 er det påvist både fugleinfluensa og Newcastlesyke i kommersielle fjørfehold i Rogaland.

Tiltak som ble innført etter utbrudd av Newcastlesyke ble opphevet 30.10.22, men tiltakene for fugleinfluensa gjelder ennå.

Les mer om fugleinfluensa her (mattilsynet.no) 

Alle gjeldende restriksjoner er hjemlet ifugleinfluensaforskriften. 

Regelverk

Forskrift om opprettelse av restriksjonssone for å bekjempe høypatogen aviær influensa (HPAI-soneforskrift)