Presisering om middagsservering ved sykehjem i Sola

I forrige ukes oppslag i Aftenbladet om middagsservering ved sykehjem og for hjemmeboende i Sola, skapes det et inntrykk av at valg av leverandør er tatt på bakgrunn av lavest pris, og ikke kvalitet. Dette er ikke riktig.

 

I anbudsrunden for ny middagsleverandør la Sola kommune større vekt på kvalitet enn på pris. Kvalitet ble vektet til 60 prosent, og pris 40 prosent.  Vår valgte leverandør var den av tilbyderne som scoret høyest på kvalitet, og leverandøren ville ha fått tildelt kontrakten også dersom konkurransen var blitt avgjort basert på kvalitetskriteriene alene. I tillegg leverte de også best på pris.

 

Kvalitetskriteriene handlet om smak, meny, spesialkost og diett, leveringssikkerhet, matvaresikkerhet, opplæring og kvalitetssystemer.

 

Klikk for stort bilde