Rådhuset flytter i mai

Mandag 15. mai klokken 07.45 åpner rådhuset sine dører i Kanalsletta 3 på Forus.

Kanalsletta 3 ligger selvsagt i Sola kommune, du skal aldri måtte bevege deg utenfor kommunegrensen for å besøke oss. Bygget vi skal flytte inn i kalles for Fabricom-bygget.

Det er gode parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det tar ca 4 minutter med bil fra det gamle rådhuset til det midlertidige rådhuset.

Det er gode bussforbindelser til det midlertidige rådhuset, busstoppet utenfor heter Kanalarmen. Her kan du søke på reiseruter på Kolumbus.no.

Hvorfor flytter vi?

Det gamle rådhuset skal delvis rives og delvis rehabiliteres. På samme sted skal det bygges et flunkende nytt rådhus. Målet er et innbydende rådhus, hvor det er lett å orientere seg, og en lav terskel for å få god service.

Mens det nye rådhuset bygges vil vi ha våre midlertidige besøkslokaler på Forus.

Hvem flytter?

Alle som sitter på rådhuset i dag, inkludert servicetorget, vil flytte til det midlertidige rådhuset:

Virksomheter som flytter
Virksomhet
Servicetorget
Rådmannens stab
Politisk sekretariat
Stab levekår, samfunnsutvikling og oppvekst og kultur
Byggesak
Plan
Kart og oppmåling
Landbruk og miljø
Barnehagekontor
Skolekontor
Kommunikasjon
Økonomi, inkludert skatt og kemner
Personal
IKT
Dokumentsenter

De tjenestene som ikke ligger på rådhuset i dag:

Virksomheter som ikke flytter
Virksomhet
Eiendom blir i Kongshaugvegen 4.
Hjemmetjenesten Sola blir i Kongshaugvegen 4.
PPT blir i Kongshaugvegen 4.
Kommunalteknikk blir i Petrolinkbygget, Solakrossvegen 18.
Helsehuset blir i Soltunvegen 8.
Boliggruppen (søknad om startlån og boligstøtte) blir på Helsehuset.
NAV blir i Skjoldgården, Rådhusvegen 30.
Stab kultur, fritid inkludert tilrettelagt fritid, bibliotek og kulturskole blir på Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32.
Virksomhetene som ligger spredt i kommunen, blir hvor de er.

Hvor treffer du ordfører, varaordfører og rådmann?

  • Ordfører, Ole Ueland, vil ha kontor og møteplass i Kongshaugvegen 4 for møter med innbyggerne.
  • Varaordfører, Jan Sigve Tjelta, blir i Kongshaugvegen 4.
  • Rådmann, Ingrid Nordbø, flytter til Kanalsletta 3.

Hvor avholdes de politiske møtene?

Det siste møtet som blir avhold på rådhuset, blir kommunestyremøtet 11. mai.

Møtelokaler politiske møter
Styre, råd, utvalgStedAdresse
KommunestyretSola sjøFlyplassvegen 135
FormannskapetMidlertidig rådhusKanalsletta 3
AdministrasjonsutvalgetMidlertidig rådhusKanalsletta 3
Utvalg for plan og miljøSola sjøFlyplassvegen 135
Utvalg for levekårSola sjøFlyplassvegen 135
Utvalg for oppvekst og kulturSola sjøFlyplassvegen 135
Eldre- og funksjonshemmedes rådSola sjøFlyplassvegen 135
UngdomsrådSola kulturhusKongshaugvegen 32
KontrollutvalgSola sjøFlyplassvegen 135
KlagenemdSola sjøFlyplassvegen 135

Har du spørsmål om hvem som sitter hvor?

Kontakt oss gjerne på e-post, epost@sola.kommune.no, eller ring servicetorget på telefon 51 65 33 00, så hjelper vi deg.

Husk at

Midlertidig rådhus - Klikk for stort bildeMidlertidig rådhus