Rune Moen innstilt som konstituert kommunedirektør

Formannskapet har i dag valgt å innstille Rune Moen, som i dag er kommunalsjef for oppvekst og kultur, til konstituert kommunedirektør.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

Nåværende kommunedirektør Ingrid Nordbø har siste arbeidsdag i Sola 31. mai. Moen vil være konstituert fra 1. juni og frem til ny kommunedirektør er på plass, i september.

Innstillinger er enstemmig vedtatt, og skal endelig behandles i kommunestyret 28. mai. Ordfører Tom Henning Slethei er tydelig på at dette er en formalitet, ettersom et enstemmig formannskap stilte seg bak Moen.

- Rune Moen vil på en god måte ta Ingrid Nordbøs posisjon i de månedene det her er snakk om. Han har lang fartstid i Sola kommune og har vært i kommunedirektørens ledergruppe over lang tid som kommunalsjef for oppvekst og kultur. Rune har alle de rette kvalifikasjonene til å administrativt lede kommunen i denne perioden, i tillegg er det heller ingen ulempe at han er godt likt både i administrasjonen og blant politikerne, sier ordfører Tom Henning Slethei.