Samles til workshop for å ta fatt på en ny klima- og miljøplan for Sola

Kommunen skal jobbe sammen med næringslivet og innbyggerne for å ta vare på natur og miljø, og for å redusere klimautfordringer i tiden som kommer.
Klikk for stort bilde   

Ungdom, politikere, næring, foreninger, akademia og kommunen samles på Sola kulturhus i dag for å starte arbeidet med en ny klima- og miljøplan for Sola.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål, som blant annet omhandler landbruk, vannforvaltning, energi og forbruks- og produksjonsmønstre, beskyttelse av økosystemer, bærekraftig bruk av marine ressurser og aktivt arbeid mot klimaendringer og konsekvensene av dem. Klima- og miljøplanen for Sola skal beskrive viktige klima- og miljøutfordringer lokalt, og tiltak som kan bidra til å oppfylle målene.

Veien videre etter workshopen blir å bestemme hvilke utfordringer og tiltak som klima- og miljøplanen skal omhandle. Målet er å få klima- og miljøplanen vedtatt innen starten av 2021, og at den blir kommunens, næringens og innbyggernes strategi for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

Har du innspill til hvilke klima- og miljøutfordringer vi har i Sola som det går an å gjøre noe med nå, eller tiden som kommer? Hva kan vi få til sammen?
Send dine innspill til Ståle Undheim, leder for smartbykontoret i Sola