Sammen om barn og unge

Tverrfaglige team starter opp igjen i juni. Velkommen tilbake!

Klikk for stort bilde 

Som forelder kan det være vanskelig å vite hva slags hjelp ditt barn eller ungdom trenger og hvem som kan bistå. Da kan det være nyttig å møte representanter fra flere fagområder samtidig for å avklare behov og videre hjelp sammen.

Hva er tverrfaglig team?

Tverrfaglig team samarbeider om utfordringer eller bekymringer knyttet til et barns utvikling.
Teamet avklarer oppfølgingsbehov og videre plan sammen med foreldrene. I tilfeller hvor flere tjenester skal følge opp barnet, avklarer de behovet for videre samarbeid og ansvarsfordeling mellom de som skal gi hjelp.

Deltakere i tverrfaglig team


•    Foreldre/foresatte
•    Barnehage/skole
•    Helsetjeneste
•    Barneverntjeneste
•    Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
•    Familiesenteret
•    Ungdomsteamet 


Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?

Det tverrfaglige samarbeidssystemet er for barn i barnehage og grunnskole og deres familier, i tilfeller hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning om et barn. 

Er du ungdom over 16 år, kan du kontakte familiesenteret eller den videregående skolen du går på hvis du ønsker et tverrfaglig møte.

Her finner du mer informasjon om tverrfaglig samarbeid og hvordan du går frem hvis du har behov for råd eller veiledning.