Seks nye smittetilfeller, flere skoleelever i karantene

Ytterligere fem elever i Sola-grunnskolen har tirsdag testet positivt på covid-19.

Klikk for stort bilde 

Tirsdag 10. november ble tre elever ved Grannes skole meldt smittet. Elevene er nærkontakter til tidligere registrert smittet.

- To av elevene har ikke vært på skolen i smitteførende periode, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen i Sola kommune.

Smittesporing ble iverksatt og kartlegging av de smittedes nærkontakter har gjort at én klasse på, samt fire lærere, er satt i karantene.

Også en elev ved Tananger ungdomsskole har tirsdag testet positivt på covid-19. Smittesporing og kartlegging av elevens nærkontakter ble iverksatt tirsdag kveld. Én klasse med 28 elever, samt flere lærere, er satt i karantene

- Barna og deres foresatte som dette gjelder blir kontaktet direkte og får beskjed om hvem som skal være i karantene. Husstandsmedlemmer, klassekamerater, venner og andre som ikke selv er satt i karantene eller er syke, kan leve som normalt og gå på skole, jobb og barnehage, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen. 

I tillegg har en elev på 9. trinn ved Sola ungdomsskole testet positivt. Eleven går i samme klasse som de to andre elevene som søndag og mandag denne uken ble meldt korona-positive. Eleven har vært i karantene etter at den første medeleven ble meldt smittet. Smittesporingsteamet i Sola kommune har også her iverksatt smittesporing og kartlagt eventuelle nærkontakter. Ingen flere elever er satt i karantene. 

Søndag kveld ble totalt 30 elever ved Sola ungdomsskole, samt seks lærere, satt i karantene etter det første smittetilfellet blant skolens elever. Etter det andre smittetilfellet ble ytterligere 11 elever ved skolen satt i karantene.

- Godt forberedt

- Vi har laget gode planer og er godt forberedt på situasjoner som dette. i jobber tett sammen med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet i kommunen for å gi informasjon til foreldre og ansatte, samt ivareta smittevern ved skolene på best mulig måte. Vi legger opp til hjemmeundervisning for dem som nå må holde seg hjemme, sier skolesjef Irene Jørgensen i Sola kommune. 

Smittestatus

Sola kommune har tirsdag 9. november registrert ytterligere ett smittetilfelle, en foresatt til en av de smittede elevene. Av de siste seks smittetilfellene er fem kjente nærkontakter av tidligere smittede, den siste har foreløpig ukjent smittevei.

I alt er pr. 10. november registrert  70 covid-19-smittetilfeller i Sola kommune siden mars, 14 til nå i november. 

Se smittestatus, gjeldende regler og råd og hvordan du bestiller covid-19-test

Informasjon om karantene

 Alle nærkontakter får informasjon om karantene. Karantenen varer i ti dager fra siste dagen man var nærkontakt. De berørte har fått direkte beskjed om hvilken dato som gjelder for seg.

- Vi anbefaler testing av nærkontakter, men ved negativ test skal man fortsatt være i karantene til den datoen man har fått oppgitt, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen i Sola kommune. 

Så lenge nærkontakten selv er symptomfri, kan man i husstanden omgås som normalt hjemme. Dersom personen i nærkontakt får symptomer, skal vedkommende testes, samt holde avstand fra andre i husstanden hvis mulig. Husstandsmedlemmer anbefales da å holde seg hjemme til svaret på testen er klart.