Skogbrannfare – oransje nivå

 Vær svært forsiktig med åpen ild!

Kombinasjonen av vind og ingen nedbør gir lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer en del nedbør. Vegetasjonen kan veldig lett ta fyr og store områder kan bli berørt. Derfor har Meteorologisk institutt sendt ut varsel om stor skogbrannfare på oransje nivå for hele Rogaland. Oransje nivå betyr at dette er en alvorlig situasjon. 

Her kan du lese hele varselet (varsom.no)


Generelt bålforbud i hele landet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Unntak 

  • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. 
  • Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.
  • Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.
  • Du kan grille i din egen hage.

Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, og du må selv vurdere faren. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, bål eller grill er det bedre å la være. 

Les mer om tenning av ild på Rogaland brann og redning IKS nettsider.