Søk om folkehelsemidler

Sola kommune lyser ut til sammen 300.000 kroner.

Klikk for stort bilde

Om folkehelsemidlene

Kommunen lyser ut midlene i forbindelse med partnerskapsavtalen om folkehelse mellom Sola kommune og Rogaland fylkeskommune.

Sola kommune har to satsingsområder i sitt folkehelsearbeid:

  • Tiltak/prosjekter som kan bidra til at flere fullfører videregående skole (herunder tidlig innsats)
  • Tiltak som bidrar til tilhørighet i kommunen. Dette kan være møter mellom mennesker som ellers ikke ville møttes, eller andre tiltak som gjør at personer føler tilhørighet og ansvar for lokalsamfunnet/nærmiljøet sitt

Søknader om tilskudd som støtter opp om satsingsområdene vil blir prioritert ved tildeling.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og grupper i Sola kommune kan søke om midler. Også kommunale virksomheter og tverrfaglige team kan søke. For kommunale søkere må prosjektet bidra til samskaping mellom innbyggere og kommunen, slik at innbyggernes ressurser tas i bruk.

Det kan kun søkes midler til oppstart av prosjekt eller tiltak, ikke til driftsmidler.

Hvordan søke?

Søk her

Søknadsfristen er 22. mars 2019.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket, søknadssum og et enkelt budsjett.

De som tildeles penger må sende inn et enkelt rapporteringsskjema innen desember 2019.

Penger som ikke brukes som beskrevet i søknaden må tilbakebetales.   

Kontaktperson

Siri Nøttaasen Gabrielsen: siri.gabrielsen@sola.kommune.no, telefon 51 65 33 08.