Søk om næringsstøtte

Som følge av covid-19-utbruddet opplever næringslivet store utfordringer.

Klikk for stort bilde 

Sola kommune har blitt tilført statlige covid-19-midler som skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Bidraget er 1 950 000 kroner i et kommunalt næringsfond. Nå kan bedrifter og næringsaktører i Sola søke om støtte til tiltak som fremmer næringsutvikling. 

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Sola kommune. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Slik søker du 

Søknaden sendes på epost@sola.kommune.no og merkes «Kommunalt næringsfond»

Vurdering av søknadene

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på om tiltaket fremmer økt aktivitet, gjerne basert på lokale utfordringer og tiltak som antas å motvirke negative virkninger av koronautbruddet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med Rune Veenstra, kommunalsjef samfunnsutvikling