Søk om tilskudd til formål innen levekårsområdet

Vi oppfordrer lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet til å søke!

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for frivillig innsats som kan bidra til bedre levekår for innbyggerne, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Søknadsbeløpet er på til sammen 300 000 kroner. 
Dette med forbehold om at beløpet blir vedtatt i kommunestyret i desember 2018.

Her kan du søke om tilskudd

Søknadsfrist: Onsdag 5. desember 2018.

Hvem kan søke om støtte?

  • Prosjekter som støtter opp under målene i Kommuneplan 2019-2035
  • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029
  • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid
  • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid, kurs- og veiledningstilbud
  • Organisasjoner som sørger for frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.

Har du spørsmål, kontakt Siri Eiane Henrichsen på mail eller telefon: 958 34 201.