Søk om tilskudd til inkludering av barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Søknadsfristen er 10. desember. 

Klikk for stort bilde

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) skal bidra til at barn og ungdom får delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Støttebeløpet er på til sammen 291 985 mill. kroner i 2019. 

Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre mestringsarenaer hvor barn og unge kan delta. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Hvem kan søke? 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfristen er 10. desember 2018. 

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Kari Helene Rosenlund på e-post