Søk om tilskudd til inkludering av barn og ungdom

Du kan søke mellom 22. november og 13. desember. 

Klikk for stort bilde 

Tilskuddsordningen i regi av Bufdir skal være med på å dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bidra til at flere barn og ungdom får delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Støttebeløpet er på om lag 310 millioner kroner i 2020. 

Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre arenaer. Det er ikke mulig å søke om støtte til allerede eksisterende tilbud. 

Hvem kan søke? 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Kari Helene Rosenlund på e-post