Søker samarbeid om middagslevering

Dagens leverandør av sykehjemsmat ønsker ikke lenger å satse videre på matlevering av denne typen. Kommunen vil derfor benytte anledningen til å vurdere andre løsninger, der ett alternativ er å søke samarbeid med etablerte, kommunale aktører i regionen.

middagslevering 1 - Klikk for stort bilde Høsten 2017 innledet Sola kommune en avtale med Wilberg/Fazer, som siden har levert middag til beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre. Dette har fungert fint. Maten har vært god, kommunen har vært fornøyd med ordningen og brukerundersøkelser viser at de som spiser maten også er fornøyde. Det er tegnet en avtale for fire år, hvor kommunen har mulighet til å avbryte samarbeidet hvert år. Leverandøren endrer nå forretningsstrategien sin, og ønsker ikke å satse videre på denne typen matlevering. For Sola kommune er det avgjørende å ha en leverandør som satser på dette, og vi vil derfor gå i gang med å finne en ny ordning.

-Det er mye god kompetanse på dette området i fylket. Ett av alternativene kan være å inngå samarbeid med etablerte, kommunale aktører i regionen, sier rådmann Ingrid Nordbø i Sola kommune.

Politisk behandling 15. mai
Nå vil administrasjonen arbeide for å finne gode løsninger for innbyggerne. 15. mai vil rådmann legge frem sin anbefaling for formannskapet. Deretter vil det gå noe tid før man er over på ny ordning.

- Vi har signalisert til nåværende leverandør at vi vil trenge deres tjenester ut året, muligens lenger.  Nåværende leverandør garanterer at brukerne skal få mat fra dem frem til kommunen har funnet en ny løsning, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Fortsatt kvalitet og god smak
Når man velger ny samarbeidspartner vil kriteriene være definert med utgangspunkt i kvalitet og pris. Kvalitet måles både ut fra næringsinnhold, smak og rutiner for levering/håndtering av maten. I likhet med i forrige runde vil kvalitetskriteriene være viktigst, men pris er selvsagt også med i vurderingen når vi skal velge ny ordning for middagslevering.

- Vi har tro på at vi skal finne gode løsninger på dette. Innbyggerne kommer antageligvis ikke til å merke noen særlig forskjell på maten. De skal fremdeles få næringsrik mat som smaker godt, sier Nordbø.