Sola åpner akuttmottak for flyktninger

Sola sjø tas nå i bruk til mottak av flyktninger fra Ukraina. De første flyktningene kan komme til Sola om få dager.
Sola sjø har 58 boenheter og plass til 150 personer. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har valgt Sola kommune og Sola sjø akuttinnkvartering som ett av mottakene for å håndtere flyktningsituasjonen i Europa og Norge.

- Jeg opplever en enorm vilje til å bidra med hjelp og omsorg i flyktningkrisen, både blant innbyggere og ansatte i kommunen. Sammen skal vi klare til å ta imot og gi trygt opphold til mange mennesker på flukt fra krigens herjinger i Ukraina. Jeg er glad for at vi kan være med å bidra til rask akuttinnkvartering av flyktninger, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

Plass til 150

Den tidligere befalsforlegningen i Sola sjø har kapasitet til opptil 150 personer, fordelt på 58 boenheter. Boligene er inntil nylig brukt som studentboliger. Naboer i området blir invitert til informasjonsmøte om akuttmottaket som nå etableres.    

Sola kommune har de siste ukene forberedt seg på flyktningsituasjonen.  I tillegg til drift av akuttmottak, har et enstemmig kommunestyre i Sola svart positivt på å bosette ytterligere 110 flyktninger i 2022, i tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Forbereder tjenestetilbud

- Kommunen rigger seg nå for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina de neste månedene. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Også i flyktningsituasjonen ønsker kommunen en tett og god dialog med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og alle de gode ressursene i Sola-samfunnet

Vi vet ennå ikke hva som vil trenges, men mange kan bidra med hjelpende hender, omsorg, praktisk hjelp og utstyr. Kommunen ønsker også å knytte kontakt med ressurspersoner som kan snakke ukrainsk og/eller har ukrainsk bakgrunn. 

For at Sola-samfunnet skal være best mulig forberedt, kan du og din forening, klubb eller bedrift registrere tilgjengelige ressurser via Frivilligsentralen i Sola