Sola blir demensvennlig kommune

Lise Løland fra Demensforeningen i Sola sammen med ordfører Tom Henning Slethei. Ordfører Tom Henning Slethei signerer mandag på en avtale om at Sola skal bli en demensvennlig kommune.

Dette er et tiltak som skal være med å bedre forholdene for mennesker med demens. Målet er at det skal bli lettere for personer med demens å være en del av lokalsamfunnet og å bo hjemme lenger.

Hvordan skal det bli bedre å leve med demens i Sola?
Kampanjen skal bidra til at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte av de som de trenger hjelp av.

En arbeidsgruppe skal nå jobbe for å øke kunnskapen om demens for ansatte i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.  

Hva kan du gjøre?
Mennesker med demens er ikke alltid eldre som har glede av å delta på aktiviteter som dagsenter. Dersom du har et ønske om å bidra til en givende hverdag for mennesker med demens er det mulig å bli «aktivitetsvenn». Du kan lese mer om hva dette innebærer og melde din interesse på Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider her.

Har du spørsmål om demens? Du kan snakke med fagpersoner eller likepersoner om tanker og spørsmål du måtte ha om demens se mer informasjon her.