Sola kommune er nå en klimapartner

Fra prat til handling! Sola kommune er nå en del av Klimapartnere-nettverket.

Klikk for stort bildeOrdfører Tom Henning Slethei (t.v.) og regionleder Christian Herheim i Klimapartnere Rogaland skrev mandag under på avtalen.  

- Det skulle bare mangle at ikke en så framtidsrettet som Sola kommune, sammen med både private bedrifter og det offentlige, samarbeider og forplikter seg til grønn næringsutvikling og bærekraftprosjekter, sier ordfører Tom Henning Slethei etter at avtalen med Klimapartnere mandag ble signert.

Formannskapet i Sola meldte i mai kommunen inn i partnerskapet, der over 200 norske bedrifter og offentlige virksomheter sammen utvikler og utveksler grønne løsninger og prosjekter. Samtidig forplikter partnerne seg til grønne tiltak, grønn næringsutvikling og klimagassreduksjoner.  

Systematisk klimaarbeid

Klimapartnere er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Her deles råd, konkrete eksempler og det tilbys en stor verktøykasse for systematisk klimaarbeid. Klimapartnere-nettverket skal være en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet. Partnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss-prosjekt. Partnerne kjennetegnes  av å være modige, handlekraftige og omsette prat til grønn praksis.

Konkurransefortrinn

- Vi tar globale utfordringer ned på et lokalt nivå. Vi skal fremme alle de positive tingene dere i Sola kommune gjør både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig får kommunen tilgang til gode prosjekter og løsninger fra andre partnere. Vår aller viktigste oppgave er å skape attraktive kommuner og regioner. Oppmerksom på bærekraft vil bli et enda større konkurransefortrinn enn i dag, både for næringslivet, offentlige virksomheter, kommuner og regioner, sier regionleder Christian Herheim i Klimapartnere Rogaland.

Stort engasjement for klima- og miljøplan

Forslag til planprogram for Sola kommunes nye klima- og miljøplan har vært ute på høring. Kommunen og Ståle Undheim, kommuneplanlegger og leder av Smartby-kontoret, forteller om stort engasjement og mange innspill til planen. I september skal kommunestyret fastsette det endelige planprogrammet og dermed vedta den videre planprosessen for det som skal bli klima- og miljøplanen for Sola kommune.

- På flere områder innenfor bærekraftige løsninger er Sola kommune et utstillingsvindu. Vi ligger langt framme blant annet på utlån av el-sykler til ansatte og innbyggere, sier Ståle Undheim som gleder seg over at partnerskapet i Klimapartnere-nettverket gir muligheter til utveksling av gode miljøløsninger med de andre partnerne.

Klikk for stort bildeReduserte klimagassutslipp og grønn samfunns- og næringsutvikling er målet med avtalen.