Sola kommune innfører redusert foreldrebetaling for SFO

Redusert betaling vil gjelde for husholdninger med samlet årlig inntekt under 550 000 kroner. Det er mulig å søke om SFO-plass ut januar. 

Jente i klatrestativ - Klikk for stort bilde  

Flere barn skal kunne ha mulighet til å gå på SFO. Fra 1. august 2020 innfører kommunen derfor en ordning med billigere SFO for første- og andreklassinger i Sola som bor i husholdninger med inntekt under 550 000 kroner. Prisen vil ikke være høyere enn 6 prosent av den totale inntekten i familien. 

Søk om plass nå

Hvis du ikke har søkt om SFO-plass enda og ønsker dette, må du i løpet av januar 2020 søke om SFO-plass via oppvekstportalen.

Søke om redusert betaling

De det gjelder vil kunne søke om redusert betaling i april/mai. Det kommer mer informasjon og søknadsskjema på kommunens nettsider på et senere tidspunkt.