Sola kommunes planstrategi

En planstrategi er ett av kommunens strategiske dokument som gir føringer for en periode på fire år. Den skal si noe om hvordan vi skal planlegge og jobbe de neste fire årene.

Klikk for stort bilde 

 

Er en planstrategi relevant for meg?

Ja, det kan den være. Hvis du er opptatt av hvordan Sola kommune skal se ut i fremtiden, eller hvis du engasjerer deg i spesielle temaer eller utbyggingsområder, kan du se i planstrategiens tabell om nettopp dette skal opp til behandling. Da vet du hvilket år arbeidet skal påbegynnes og eventuelt ferdigstilles, og du kan i den forbindelse komme med innspill til sakene vi i kommunen jobber med. Vi sender ut egne kunngjøringer når det er store og viktige saker som angår solabuen.

Her kan du lese kommunal planstrategi 2020-2023.  (PDF, 21 MB)

Kom med dine innspill

Er det et tema eller en plan du tenker mangler i planstrategien? Da er du velkommen til å spille det inn til oss nå. Vi setter stor pris på alle innspill fra dere innbyggere!

Frist for merknader og innspill til planstrategien er 3. oktober 2020. Merknader og innspill kan sendes på e-post til epost@sola.kommune.no, eller i posten til Sola kommune, Rådhusveien 21, 4050 Sola. Merk e-post eller konvolutt med «Kommunal planstrategi». Det er lagt opp til behandling i kommunestyret 15. oktober i år.

Bakgrunn

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien omtaler fremtidig utvikling og utfordringer for kommunen, og omfatter en vurdering av kommunens planbehov for perioden 2020-2023.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 1. september 2020 å offentliggjøre forslag til kommunal planstrategi for Sola.