Sola kulturskole - Nye tilbud skoleåret 18 - 19

Fra neste skoleår går Sola kulturskole i gang med nye spennende tilbud! 
Klikk for stort bilde

Musikkarusell

Liker du å synge, leke og bevege deg til musikk? Synes du det er spennende med rytmeinstrumenter? Ønsker du å få musikkens elementer "inn i kroppen" før du begynner å spille et instrument? Går du i 1. eller 2. klasse dette skoleåret? 

Musikkarusell er et tilbud til barn som har lyst til å utfolde seg med musikk på ulike måter.

Undervisningen vil bestå i lek, bevegelse, dans, rim og regler, sang og sangleker og spill på rytmeinstrumenter.

Gjennom aktiviteter er vi innom flere av musikkens elementer: melodi, puls, tempo, dynamikk, rytme og form. Det legges fokus på glede, mestring og samspill.

Musikkarusell vil gi deltakerne en naturlig start for etter hvert å søke seg videre på et spesifikt instrument på kulturskolen.

Undervisningen er på Sola kulturhus, 45 minutter i uka. Gruppestørrelsen er på maksimalt 12-15 elever. Alle som får plass vil få beskjed om de har fått plass innen skolestart 2018. Vi kan dessverre ikke garantere at alle som søker vil få plass.

Påmelding: www.speedadmin.dk

-Velg skole (Sola Kulturskole)

-Ny elev (hvis du ikke allerede er registrert i speedadmin)

-Gruppeundervisning

-Musikkarusell

 

Musikkteknologi

Låtskriving og musikkproduksjon

På kurset jobber vi med:

  • Utvikle dine låtideer til hele sanger
  • Tekst
  • Innspillingsteknikk
  • Hvordan fremføre en produksjon alene og i samspill med andre
  • Redigering i software (DAW)
  • Musikkteori

Undervisningen er gruppebasert og foregår ukentlig på Sola kulturhus.

Nedre aldersgrense: 7. trinn

Tilbudet blir satt i gang under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget.

Påmelding: www.speedadmin.dk

-Velg skole (Sola kulturskole)

-Ny elev (Hvis du ikke allerede er registrert i speedadmin)

-Gruppeundervisning

-Musikkteknologi