Sola satser enda mer på velferdsteknologi

Enklere og bedre hverdag for både innbyggere og ansatte er målet når kommunen nå gjør ytterligere investeringer i teknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene.Sola kommune og NetNordic har inngått avtale om levering av systemer og utstyr for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Fra venstre Oddny Hovtun Bjorland, kommunalsjef for levekår i kommunen, salg. og markedsdirektør Allan Bjørnstad i NetNordic, Ernst Amundsen, prosjektleder Solveig Økland, teamleder Susanne Kleppa og Thor Kingell.  

Kommunen har signert kontrakt med selskapet NetNordic for levering av systemer og utstyr for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

- Gjennom denne anskaffelsen tar Sola kommune et nytt langt steg framover på velferdsteknologi. Vi får nå på plass ny teknologi i våre institusjoner som skal gi trygge forhold for beboere, og gode og effektive arbeidsprosesser for våre ansatte, sier Oddny Hovtun Bjorland, kommunalsjef for levekår i Sola kommune.

Sola kommune har bruk av velferdsteknologi som et av hovedsatsingsområdene for levekår i sin kommunedelplan. De siste årene er det blant annet innført elektronisk medisineringsstøtte, e-låser til hjemmeboende og digitale trygghetsalarmer.

Nå skal teknologien for både hjemmeboende og institusjonsbeboere administreres fra samme plattform. Dermed er helse- og omsorgsansatte kjent med denne, uavhengig av arbeidssted.

Nye trygghetsalarmer

Plattformen har også integrasjon med kommunens digitale pasientjournal. Dette fører til mindre tidsbruk på registrering og journalføring.

I tillegg skal alle trygghetsalarmer til hjemmeboende skiftes ut, til alarmer som gjør at også hjemmeboende kan få ytterligere teknologi hjemme. Dette kan være en døralarm, eller en mobil alarm med muligheter for sporing.

Jobber sammen

Sola kommune leder også et interkommunalt prosjekt der 14 kommuner i regionen sammen jobber for å ta i bruk velferdsteknologi, som en del av et nasjonalt program med satsning på dette.

- NetNordics løsninger og tjenester passer perfekt for en kommune som satser friskt og utfordrer vår kompetanse som systemintegrator. Velferdsteknologi er ett av våre viktigste satsningsområder og med signering av denne kontrakten vil vi sammen med Sola kommune bygge fremtidens innovative helsetjenester for innbyggere og ansatte sier salgs- og markedsdirektør i NetNordic, Allan Bjørnstad.