Sola til topps i Kommune-NM

Sola er tilbake på førsteplassen i NHOs rangering av norske kommuners attraktivitet og vekstkraft.

Klikk for stort bildeSola skal være en attraktiv kommune, både for folk og næringsliv Elisabeth Tønnessen  

- Sola kommune har over flere år vært helt i front med å legge til rette for næringsutvikling. Det er mange som fortjener skryt, ikke minst bedriftene selv, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland etter at resultatene fra Kommune-NM 2020 nå er presentert.

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Sola kommune har i flere år vært helt i toppen, men måtte ved forrige rangering i 2018 overlate førsteplassen til Oslo. I 2020 er Sola tilbake på topp.

Klikk for stort bildeKommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, befolkningssammensetning/demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2019.

Sola kommune gjør det særlig sterkt innenfor arbeidsmarked og kompetanse, men også kommuneøkonomi.

- Sola utmerker seg særlig på privat sysselsetting. Dette blir avgjørende for Norge det neste tiåret. Privat produksjon er konkurranseutsatt og virker skjerpende. Det driver fram nye løsninger og produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter. Det er Sola kommune også et bevis på, sier regiondirektøren i NHO.

Solaordfører Tom Henning Slethei gleder seg over at kommunen igjen inntar førsteplassen i NHOs Kommune-NM 2020.

Skal være en bra kommune

- Sola skal være en bra kommune, både for innbyggere og næringsliv. Derfor er det kjekt med et slikt resultat, sier ordføreren. Sola kommer høyt opp, eller vinner, fordi vi over lang tid har jobbet med å legge forholdene til rette for bedrifter på tross av at all selskapsskatt havner i Oslo. Vi har en arbeidsplassdekning på rundt 145 prosent, mens neste kommune på lista her i regionen er Stavanger med cirka 120 prosent. Altså har vi mange flere arbeidsplasser enn innbyggere i arbeidsfør alder. Det viser hvor stort og viktig næringslivet vårt er for Sola og regionen, sier Tom Henning Slethei.

Næringslivet i Sola er sammensatt, men med mange olje- og oljeservicebedrifter. Disse er konjunkturutsatte og sårbare for store endringer i oljeprisen.

Klikk for stort bildeRaskere og smartere

- Da det kom en konjunkturoppgang igjen i 2019, klarte bedriftene våre å finne fotfeste igjen. Nå håper vi at 2020 og 2021 ikke blir så tøffe som vi har hatt det siden mars. Mange bedrifter sliter, noen har funnet andre nisjer og kommer til å klare seg greit. Vi krysser fingrene for faktorene som vi ikke kan påvirke direkte, som oljepris og pandemi. Samtidig må kommunen og bedriftene våre fortsette omstillingen og jobbe raskere og smartere, mener ordføreren.

Denne uken har formannskapet og kommunedirektør Knut Underbakke besøkt flere bedrifter med adresse Sola: Cre8, Stangeland Gruppen, IKM Gruppen og Schlumberger Norge.

- Det er rett og slett imponerende hva disse, og andre bedrifter får til, både lokalt, regionalt og internasjonalt, sier ordføreren.