Spyling og rengjøring av vannledningsnettet

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre abonnenter blir hovedvannledninger spylt og rengjort med jevne mellomrom.
Klikk for stort bilde 

I tidsrommet fra og med 14.06 til og med 25.06 (uke 24 og 25) skal Sola kommune spyle sine hovedvannledninger. Abonnenter i Sola kommune vil bli berørt i perioden.

Spylingen foregår kveld og natt mellom i tidsrommet 20:00 - 06:00. I perioden kan enkelte oppleve misfarget vann under, og i noen timer etter, spylingen.

Berørte områder

Uke 24: Grannes, Sørnes, Røyneberg, Joa, Sande, Varden, Skadberg, Utsola, Kolnes, Tjelta/Hålandsmarka, Tananger Ring.

Uke 25: Tananger, Snøde, Jåsund, Myklebust, Øvre Varden, øvre del Skadberg

Vi kan dessverre ikke gi noen dato for når spylingen skjer i nærheten av deg. Dette fordi framdriften i rengjøringsarbeidet kan være ulik. To naboer i samme gate kan også ha vannforsyning fra ulike hovedvannledninger.

Sola kommune tar forbehold om at endringer kan forekomme. Oppdatert informasjon vil du finne her på kommunens nettsider, og Facebook-sider.

Sola kommune ber abonnentene om å bruke minst mulig vann i de oppgitte tidsrom. Dette for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd i perioden

  • Varierende vanntrykk kan forekomme.
  • Vann til husholdningen og til spyling av toaletter tappes opp på forhånd.
  • Bruk minst mulig vann i den aktuelle perioden.
  • Etter spyling anbefales å sjekke om vannet som tappes oppleves som klart og rent, før det brukes til drikke og kles-/oppvask.
  • Om nødvendig, tapp vann fra den første krana etter hovedstoppekran, til vannet er rent.