Stor interesse for korona-næringsstøtte

Sola kommune har mottatt 16 søknader innen fristens utløp. Det er søkt om i overkant av 8,6 millioner kroner. 

Klikk for stort bilde  

Sola kommune ble tidligere i år tilført statlige covid-19-midler som skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Bidraget er 1 950 000 kroner i et kommunalt næringsfond. Bedrifter og næringsaktører i Sola kunne fram til 9. oktober søke om støtte til tiltak og prosjekter som fremmer næringsutvikling. 

Da fristen gikk ut hadde Sola kommune mottatt 16 søknader. Det er søkt om i overkant av 8,6 millioner kroner.

- Vi er veldig godt fornøyde med antall søknader som har kommet inn. Det er stor variasjon både på næringsaktørenes størrelse, geografi og type prosjekt. Særlig gledelig er at de fleste søknadene kommer fra reiseliv, sentrumsutvikling og kompetanseheving,  sier Ingrid Iversen, spesialrådgiver næring og eierskap i Sola kommune. 

Søknadene vil bli fremmet for politisk behandling i formannskapet 27. oktober 2020.

Dersom det er midler igjen, vil  kommunen åpne for fortløpende behandling og tildeling.