Stortingsvalg 2017 - Tidligstemming

Valg 2017

Dersom du ikke har anledning til å stemme verken på valgdagen 11. september, eller i forhåndsstemmeperioden 10 august - 8. september, kan du tidligstemme:

3. juli - 9. august, kl. 8:00 - 15:00 i midlertidig rådhus, Kanalsletta 3 på Forus.

Husk gyldig legitimasjon.

Valgstyret i Sola kommune

Se her for samlet informasjon om valget, informasjon vil oppdateres fortløpende.