Testing, smittesporing og isolasjon: Dette gjelder nå

De fleste nasjonale koronarestriksjonene er borte. Men fortsatt må du gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19.
 

Jeg har symptomer. Hva gjør jeg?

 • Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Du kan enten bestille test på teststasjon, eller bruke hurtigtest.
   
 • Du bør holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og føler deg bedre.

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Folkehelseinstituttet

Hvor kan jeg få tak i hurtigtester?

Du kan bruke alle covid-19-hurtigtester som er CE-merket. Du kan enten kjøpe hurtigtester på apotek/butikk, eller få hurtigtester fra Sola kommune. Ved symptomer, få noen andre til å hente testutstyret.

Utdeling av hurtigtester i Sola i uke 40: Tidligere Soltun alderspensjonat, Soltunvegen 3, i Solakrossen.

Åpningstider:

Mandag – fredag 16:00 – 18.00

Lørdag – søndag 13:00 – 15:00.
 

Selvtesten (antigen hurtigtest) er positiv – hva gjør jeg?

 • Du må isolere deg fra andre for å hindre videre smitte.
   
 • Bestill PCR-test på teststasjon for å bekrefte resultatet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.
   

Jeg har fått bekreftet positiv PCR-test/hurtigtest på teststasjon - hva gjør jeg?

 • Isoler deg snarest, og informer de du bor sammen med, og tilsvarende nære, at du er smittet.
   
 • Er du helsepersonell, bør du informere nærmeste leder. 
   
 • Smittesporerne i kommunen tar kontakt med deg og dine nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Du får også veiledning i hvordan du selv kan informere dine øvrige nærkontakter.  

Er du husstandsnærkontakt, eller tilsvarende nære, til en smittet?

 • Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan du leve som normalt.

 • Dersom du har/får symptomer, bør du teste deg. 
  Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks. Husk å ta ny test dersom symptomer oppstår. 
   

 • Hvis du er uvaksinert, bør du teste deg med: 

  • Selvtest/antigen-hurtigtest daglig i 7 dager ELLER  PCR-test annenhver dag i 7 dager  

  • Ved å gjennomføre det anbefalte testregimet, kan du leve som normalt dersom du tester negativt. 

  • Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør uvaksinerte avstå fra kontakt med andre i 7 dager. 

 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon. Har du tatt en selvtest som er positiv. bør du informere kommunen og dine nærmeste, også utenfor husstanden. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19, bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme. 

 • Er du helsearbeider, må du informere nærmeste leder om at du er nærkontakt. 

Les mer: Karantene og isolasjon - korona - helsenorge.no

Er du nærkontakt, men ikke i samme husstand som den smittede?

 • Hvis du er fullvaksinert, delvaksinert, eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 12 månedene, behøver du ikke å teste deg, med mindre du har/får symptomer. 

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer. 

 • Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt. Dette kan være selvtest/antigen hurtigtest, eller PCR-test på teststasjon. 

 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen. Ring smittesporingsteamet i Sola kommune, tlf. 94 17 48 51, åpningstider mandag – fredag 08.30 – 21.00 og lørdag – søndag 11.00 – 21-00.

Les mer: Karantene og isolasjon - korona - helsenorge.no
 

Isolasjon

 • Personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg betyr å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.  

 • Du vil få mer informasjon om isolering fra smittesporingsteamet når de kontakter deg. 

  Les mer: Nærkontakter og isolering - FHI 
   

Disse rådene gjelder fortsatt

Vask hendene ofte, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du føler deg syk!

Mer informasjon: Smittevernråd til befolkningen - folkehelseinstituttet.no