Tid for radonmåling i hjemmet

Nå får du redusert pris på målepakke.

Klikk for stort bilde 

Rogaland brann og redning IKS har avtale med Radonassistanse AS, og kan tilby gode priser på radonmåling.

En målepakke for to rom koster 395 kroner inkl. porto. Du kan bestille målepakken på www.radonassistanse.no. Bruk rabattkoden Rogaland i handlekurven.

Du kan også bestille på telefon 954 51 488.

Hvor ofte bør man måle?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler følgende:

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle:

  • Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.
  • Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.
  • I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.

Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.

Det er enkelt å utføre målingene selv. For mer informasjon om radon, og hvorfor du bør måle, se Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine informasjonssider.