Tiggerforbudet har trådd i kraft i Sola kommune

Politivedtekten for Sola kommune er endret ved at det i Kapittel II: Orden på offentlig sted er tatt inn ny § 5a. Tigging. Den nye paragrafen lyder som følger:

§ 5a. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.

Endringene trådde i kraft 28. september 2017.

 

Kommunevåpen - Klikk for stort bildeKommunevåpen