Tilleggshøring for IKDP Forus

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i april å sende revidert interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) på tilleggshøring.

flyfoto over aktuelt planområde - Klikk for stort bildeFlyfotoet viser det aktuelle planområdet (markert med rødt)  

Høringsfrist er 15. juni.

Det er endringene i planen som er gjenstand for tilleggshøring. Mer informasjon om endringene i planen ligger vedlagt saken på www.ikdpforus.com