Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Barn som spiller fotball - Klikk for stort bildeRegjeringen har lansert en ny ordning med 200 millioner kroner i potten til mangfold og inkludering i idrett og fysisk aktivitet. Organisasjoner, lag og foreninger kan søke.

Tilskuddsordningen skal bidra til å hindre utenforskap

Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. 
 

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan motta tilskudd i den nye ordningen:

  • enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret (frivillighetsregisteret er ett av de offentlige registrene som administreres fra Brønnøysund, og har som formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter). 
  • kommunale fritidsklubber/ungdomshus
     

Tar imot søknader fra mai 2022

Organisasjoner, lag og foreninger i hele Norge søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak gjennom den nye ordningen. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai. Søknadsfristen blir lagt fram når søknadsportalen åpner. Tilsynet fatter endelige vedtak om tilskudd etter prioritering fra et innstillingsutvalg, og de er også ansvarlig for kontroll og oppfølging.
 

Målgrupper

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter, for eksempel rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene, innkjøp av utstyr, dekking av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.
 

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finner du mer informasjon om ordningen  (regjeringen.no).
Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema som åpner i mai (lottstif.no).